ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย

ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย

แบรนด์สินค้า :

ชื่อ : ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย

รายละเอียดสินค้า

ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย, FIRE FIGHTING TRAINING, รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป บจก.
 

ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย ดูเพิ่มเติม click สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้: ไฟจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีองค์ประกอบ 3 อย่าง

    1. เชื้อเพลิง คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไฟ้ได้ อาทิ กระดาษ ไม้ ผ้า ถ่าน แอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
    2. ความร้อน คือ สิ่งที่ทำให้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดติดไฟและเกิดการลุกไหม้ เมื่อมีเปลวไฟหรือประกายไฟ
    3. ออกซิเจน คือ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง โดยไฟจะลุกไหม้ได้ดีเมื่อมีออกซิเจนประมาณร้อยละ 15 ซึ่งในอากาศจะพบออกซิเจนประมาณร้อยละ 20 จึงเอื้อต่อการติดไฟ

          การป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด คือการตัดโอกาสที่องค์ประกอบทั้งสามจะเจอกัน แต่ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้ว เราต้องทำการกำจัดองค์ประกอบของไฟชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากขบวนการเผาไหม้อย่างเหมาะสม อาทิ การทำให้อับอากาศ ตัดเชื้อเพลิงหรือการลดความร้อน เพื่อป้องกันการลุกลามและสามารถดับไฟได้ในที่สุด

  ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย  

       อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้กำหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารในรูปแบบต่าง ดังนี้ 1) อาคารทั่วไป ควรมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ดังนี้

    1. เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง และเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องทุกระยะห่าง 45 เมตร
    2. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น อย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง อาทิ ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ เช่น Heat Detector หรือ Smoke Detector  ระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station)  อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เช่น Fire Alarm Bell

    3. ระบบไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)
    4. ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ประตูหนีไฟทุกชั้น ทุกบาน ทั้นด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟ ด้วยอักษรขนาดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร

2) อาคารขนาดใหญ่

    1. เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง และเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องทุกระยะห่าง 45 เมตร
    2. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น อย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง อาทิ ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ เช่น Heat Detector หรือ Smoke Detector  ระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station)  อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เช่น Fire Alarm Bell
    3. ระบบไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)
    4. ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ประตูหนีไฟทุกชั้น ทุกบาน ทั้นด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟ ด้วยอักษรขนาดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
    5. ตัวหัวฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet:FHC)
    6. บันไดหนีไฟอย่างน้อย 2 บันไดมีประตูกันไฟพร้อมอุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ
    7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นบริเวณโถงลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้นของอาคารให้ชัดเจน โดยแสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดอุปกรณ์ดับเพลิง และประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น

3) อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

    1. เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง
    2. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น อาทิ ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ เช่น Heat Detector หรือ Smoke Detector  ระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station)  อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เช่น Fire Alarm Bell
    3. ระบบไฟฟ้าสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)
    4. ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ประตูหนีไฟทุกชั้น ทุกบาน ทั้นด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟ
    5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นให้ชัดเจน โดยแสดงตำแหน่งที่ติดอุปกรณ์ดับเพลิง และประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น
    6. ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์(Fire Hose Cabinet:FHC)
    7. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น Sprinkler System
    8. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
    9. ถังเก็บน้ำสำรอง
    10. บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีระบบระบายอากาศป้องกันควันเข้าภายในช่องบันไดและมีไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
    11. ลิฟต์ดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ชุด
    12. ถนนโดยรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
    13. ดาดฟ้าและมีพื้นที่ว่างบนดาดฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 เมตร x 10 เมตร

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

          ภายใต้การบริหารงานของ คุณ ปภัสรา สิงห์โตอ่อน กรรมการผู้จัดการ จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในด้านการจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาผู้จัดสรรที่ดิน และผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เกี่ยวกับการเตรียมการ และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคาร, บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, บริการรับจัดการนิติบุคคลสำหรับหมู่บ้าน คอนโด, บริการวางระบบและจัดทำบัญชี หมู่บ้าน อาคารชนิติบุคล, บริการทางวิศวกรรม, บริการทางด้านข้อกฎหมาย, การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งในและนอกสถานที่ จากทีมงานมืออาชีพ ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมจะได้รับใบอนุญาต ประกอบอาชีพ รปภ.,จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ รับมอบหมายเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Hip

information
สินค้ายอดนิยม

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร